Blogia
Nido de Víboras

PARTE DE GUERRA, por Francisco Franco

PARTE DE GUERRA, por Francisco Franco

Primero de Octubre.

En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejercito de la Subdirección de Coordinación de Salud del SAS (Dª Lola Alguacil huída, Pepe Rendón deprimido, los demás no saben/no contestan) las tropas de la dirección General han alcanzado sus últimos objetivos militares.

La guerra ha terminado.

 

La fürer.

 

P.D. El papel moneda emitido por la república (promesa del SAS por objetivos) es, obviamente, papel mojado para el nuevo régimen que ni asume ni respeta las promesas de sus enemigos.

 

Primer año de la victoria

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

28 comentarios

alberte fouces -

As organizacións sindicales CCOO, CIG, CSIF e UGT convoca a tódolos VETERINARIOS da XUNTA de GALICIA a que secunden duas xornadas continuadas de FOLGA os próximos dias 24 e 25 de XUÑO de 2008.

Segundo as Organizacións Sindicais, as consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente, Pesca e Sanidade seguen negándose a atender as demandas dos representantes sindicais do colectivo.

A Xunta de Galicia leva anos sen atender as demandas profesionais dos veterinarios de dar unha solución integral a súa problemática profesional de forma dialogada. En novembro de 2007, as organizacións sindicais conxuntamente comunicáronlle a Xunta de Galicia a necesidade de iniciar unha negociación das reivindicacións dos veterinários oficiais da administración autonómica, colectivo integrado por máis de 600 traballadores dependentes organicamente da Consellería de Presidencia e que desenvolven as súas funcións nas Consellerías de Medio Rural e Sanidade fundamentalmente, pero tamén nas Consellerías de Pesca e Medio Ambiente.

A falta de interese da consellería de Medio Rural, en especial (xa que é a que máis veterinarios ten), e das de Medio Ambiente e Pesca, en abordar a problemática veterinaria presentada nunha táboa reivindicativa quedou patente nas dúas reunións celebradas na mesa de negociación. A de sanidade aproveitou a ocasión para poñerse a rebufo das demáis e así intentar deixar en papel molado a sua propia oferta de mellora que, por insuficinte, fracasara aló polo mes de decembro. Isto leva as centrais sindicais a anunciar a posta en marcha de mobilizacións en defensa dos dereitos destes traballadores e da súa profesionalidade. Na citada táboa reivindicativa solicitábase abordar a solución da problemática deste colectivo, que en resumo, é a seguinte:

- Estabilidade laboral, xa que o 60% do colectivo veterinario está en situación de provisionalidade e inestabilidade. Aínda non teñen asignado destino definitivo os funcionarios que superaron o último proceso selectivo convocado no ano 2004 e existen sentenzas xudiciais do TSXG sen executar, e é preciso tamén dar solucións de estabilidade ao persoal laboral da Consellería de Medio Rural.

- Novas Relacións de Postos de Traballo dos Servizos Veterinarios nas distintas Consellerías con redimensionamento dos cadros de persoal, especialmente, nas de Medio Ambiente e Pesca onde tamén hai competencias veterinarias.

- Establecemento da Carreira Profesional Sanitaria.
- Concurso de Traslados que non se convocou dende o ano 1994.
- Establecemento do nivel 25 como nivel mínimo para todo os postos.
- Establecemento dun Complemento Específico que retribuía as especiais condicións de traballo consolidando o que actualmente se está percibindo en concepto de productividade.
- Definir e establecer un novo sistema de funcionamento dos servizos de inspección veterinaria que garanta o poder abordar e aplicar con eficacia e eficiencia as novas esixencias do control oficial da normativa comunitaria europea.

Os veterinarios piden a Administración que leve a cabo eses cambios tan necesarios para garantir os cometidos da súa profesión na mellora da seguridade alimentaria e da saúde pública (alimentos de calidade e seguros nos que se garanta a súa trazabilidade, prevención de toxiinfeccións alimentarias e de enfermidades transmisibles entre os animais e o home, como tuberculose, brucelose, encefalopatía esponxiforme bovina, rabia…), da sanidade animal, tanto de animais de granxa coma silvestres, núcleos zoolóxicos, marisqueo e acuicultura (lingua azul, enfermidade de Aujeszky,….), do benestar animal tanto nas explotacións gandeiras coma no transporte dos animais e nos matadoiros, así coma nas matanzas domiciliarias; e do medio ambiente con especial atención ao mantemento dos montes galegos con poboacións de animais, mantemento das razas autóctonas en perigo de extinción, fauna silvestre, núcleos zoolóxicos, etc.

En opinión dos veterinarios da Xunta, esta situación compromete o desenvolvemento do seu traballo, que actualmente só está garantido gracias o seu esforzo e profesionalidade.

As OOSS advirten que a falta de actuación da administración, en relación coa reorganización deste colectivo, podería poñer en risco a seguridade agroalimentaria. As Organizacións Sindicais, en consecuencia, CONVOCAN MOBILIZACIÓNS UNITARIAS, en defensa dos dereitos laborais do colectivo e en defensa da calidade dos servicios veterinarios.

Santiago, 20 de xuño de 2008

alberte fouces -

CCOO INFORMA

LOS SINDICATOS CCOO, CIG, CSIF e UGT MOBILIZAN UNITARIAMENTE AOS VETERINARIOS DA XUNTA

ESIXEN A APERTURA DUNHA MESA ESPECÍFICA ÚNICA DE NEGOCIACIÓN PARA TÓDOLOS VETERINARIOS DA XUNTA
O MERCORES, 20-FEB ás 11,00h. FARASE UNHA CONCENTRACIÓN FRONTE A SAN CAETANO

CC.OO. informa que actualmente o colectivo de Veterinarios da Xunta de Galicia está integrado por máis de 600 traballadores que realizan as súas funcións en catro consellerías distintas: Medio Ambiente, Medio Rural, Pesca e Sanidade, situación que dificulta unha interlocución áxil e entorpece a resolución de determinadas cuestións laborais ás que é necesario darlle solución co fin de acadar unha maior optimización dos cometidos profesionais destes traballadores para garantir con total solvencia a saúde alimentaria da cidadanía.

CC.OO. recorda que no ano 1996 asínase un acordo sindical referente ás condicións especiais de traballo dos Servizos Veterinarios da Consellería de Sanidade. Nese acordo recollíase a necesidade de iniciar un proceso de organización do colectivo co fin de establecer as pautas de funcionamento, especialmente, nas labouras de inspección e control establecendo para elo a necesidade de elaborar un Regulamento de Funcións, así como establecer os Procedementos de desenrolo do traballo e Protocolos de actuación.

Segundo CC.OO., daquela, a administración autonómica foi incapaz de organizar o traballo do colectivo e o acordo asinado coas organizacións sindicias no ano 1996 soamente tivo un breve seguimento no ano 2002, data na que se recolleron compromisos que, a día de hoxe, aínda están sen facer efectivos.

CC.OO. lamenta que, nestes derradeiros 14 anos, para o acceso ao Corpo de Veterinarios da Xunta, soamente houbo dúas convocatorias de oposicións, nos anos 1993 e 2004, que ademáis remataron nos xulgados e que obrigaron, no primeiro caso, realizar un novo concurso por mandato xudicial, e, no que se refire á derradeira oposición, ainda está sen resolver a execución de sentencias dictadas ao respecto. Pois ben, en todo este tempo, os funcionarios veterinarios non tiveron ningún concurso de traslados e para enredar e complicar ainda máis a situación, as necesidades de persoal resolvéronse en falso cunha política de contratacións laborais errónea que derivou asimesmo en máis recursos xudiciais.

CC.OO. considera que a actual Administración Autonómica tampouco está sendo áxil na resposta ás demandas profesionais do colectivo e afirma que, neste orden de cousas e ante a situación inmovilista por parte das consellerías implicadas e pola dificultade de conseguir a interlocución axeitada e uniforme ao estar dispersa en catro consellerías as competencias relativas aos veterinarios, as organizacións sindicais, CCOO, CIG, CSIF e UGT, solicitaron, unitariamente, en novembro de 2007 que, con caracter urxente, a Dirección Xeral da Función Pública CONSTITUISE e COORDENASE UNHA MESA ESPECÍFICA UNICA DE NEGOCIACIÓN, para abordar toda a problemática laboral e profesional dos aspectos laborais comúns e específicos do colectivo de veterinarios da Xunta de Galicia, pero, lamentablmente, despois de tres meses ainda non se produciu ningunha resposta por parte da administración.

CC.OO. solicita da administración a sensibilidade necesaria e a disposición inmediata para afrontar nunha Mesa Específica Única a resolución das reivindicacións laborais plantexadas na PLATAFORMA SINDICAL UNITARIA BÁSICA coa finalidade de resolvelas con prontitude para que o traballo destes profesionais redunde nunha maior eficacia e eficiencia profesional ao servicio de tódolos cidadadáns, toda vez que, entre as competencias profesionais que corresponden a este colectivo, a principal é a de velar e garantir a saúde pública mediante os controis dos alimentos e mesmo dos animais que os producen e, por conseguinte, convén exercelas en condicións laborais axeitadas e en consonancia coa responsabilidade e complexidade de tal cometido.

CC.OO. manifesta que, dada a falta de resposta a día de hoxe por parte da administración, as Organizacións Sindicais CCOO, CIG, CSIF e UGT esixen, de forma unitaria, a creación inmediata da Mesa de Negociación Específica Única na que poder abordar e resolver as PROPOSTAS SINDICAIS BÁSICAS recollidas na PLATAFORMA SINDICAL UNITARIA BÁSICA que presentaron a administración coa finalidade de acadar un acordo de melloras laborais para un colectivo que sempre cumpriu coas súas funcións coa mellor vontade e respecto polo traballo tratando sempre de garantir a seguridade alimentaria e a saúde pública, tal como é o seu cometido principal, ainda que elo fose traballando continuadamente en condicións laborais de precariedade.

Santiago, 16 de febreiro de 2008
Acción Sindical – Sector Administración Autonómica de CC.OO. de Galicia

Futuro Mº de Adm Publicas -

Productividad un veterinario de la Admon??? Ja,ja,ja. Que cierto es, que todo es relativo. Sabeis lo q se curra en la privada.... e la q menos 40 hrs, pero currando eh,no entrando a las 9, cafe de 1 hora, escaqueo a las 12 de 1 hr y a las 14 pico billete. Anda que si tuvierais verguenza estabais calladitos. Pero claro, con tanto tiempo libre no hay dinero que llegue. Trabajar anda, para que les quede algo a nuestros hijos y no os lo comais todo, coño.

Espectante -

¿Cómo no va a haber problemas con Función Pública, si el decreto es una estatutarización descarada?

Anónimo -

Mira si estoy desanimado que lo antes consideraba imposible ahora lo voy a hacer, votaré al PP pa joder a los que estan.

bien informado -

esta mañana han confirmado desde la Direccion General que el Decreto no sale por problemas con Funcion Publica.

YA sabeis todos a seguir esperando.....que sois unos ilusos.......

QUE NO SE OLVIDEN QUE EN MARZO TENEIS QUE VOTAR A CHAVES OTRA VEZ

el piruli -

como siempre mucho ladrar y poco morder.

animo, seguid soltando mierda........

vamos por buen camino.

Mezquita -

Mal de muchos,consuelo de tontos. Pero seguro que los gallegos se movilizan. ¿y nosotros? ¿seguiremos de "perfil"? ¿y nos daran "por el perfil"?

espectante -

Los veterinarios de la Xunta anuncian movilizaciones para reivindicar su dignidad profesional


Discriminaciones retributivas, estructuras obsoletas o la ausencia de concurso de traslados en 14 años son algunas de las deficiencias laborales que denuncian


El País, 3/10/2007. Duras críticas a las consellerías de Pesca, Medio Rural, Sanidade y Medio Ambiente Agrupados en lo que se conoce como Asociación Profesional de Veterinarios de la Xunta de Galicia, los veterinarios celebraron una asamblea el pasado fin de semana en Santiago, en la que acordaron poner punto final al "abandono" al que aseguran que están sometidos por parte de la Xunta.

Aprovecharán la jornada de mañana, coincidiendo con la festividad del patrón de los veterinarios, para presentar en el registro una entrega masiva de solicitudes en todas las delegaciones provinciales de la Xunta para instar a su inclusión en la carrera profesional. Se trata de un "toque de atención" al presidente del Ejecutivo gallego. "Es algo que por ley os pertenece y sistemáticamente la Xunta nos deniega ese derecho", precisó el presidente de la asociación, Antonio Méndez.

La situación llega hasta el extremo de que hubo veterinarios que se jubilaron sin haber participado en ningún concurso de traslado en los últimos 20 años. A esta situación se añaden "graves discriminaciones retributivas" con relación a otros colectivos del mismo grupo (A) o incluso inferior. También denuncian que los inspectores veterinarios tienen "menos reconocimiento" que el resto de los cuerpos de inspectores de la Xunta, aunque desarrollen funciones "más complejas y trascendentales" para la protección de la salud y seguridad alimenticia.

Se consideran "los peor pagados" de todo el Estado, lo que los lleva a concluir que ser veterinario en Galicia supone "una discriminación" dentro de la Xunta y el propio Estado. Sostienen, asimismo que la estructura, organización y funciones veterinarias en las consellerías de Medio Rural, Pesca y Sanidade se quedaron "obsoletas", al no haberse actualizado desde 1993. Desde entonces, sólo se puso "algún parche" que, aseguran, "son insuficientes y no se ajustan a la realidad legislativa marcada por la UE".

Tampoco se libra de las críticas la Consellería de Medio Ambiente, donde el colectivo argumenta una deficiencia "muy grave" en el número de plazas destinadas a ser ocupadas por veterinarios oficiales, lo que repercute, entre otros aspectos, en el "incumplimiento" de lo establecido en la legislación de protección de animales domésticos y salvajes en cautividad.

"Esta consellería", aseveran, "se caracteriza, a diferencia del resto, por la contratación masiva de técnicos de Tragsa o de asistencias técnicas que realizan trabajos propios de funcionarios, lo que supone una vulneración de la Ley de la Función Pública y una precariedad de las personas así contratadas".

Hastalosguevos -

El compañero "Hastaloscojones" tiene toda la razón, no peleamos entre nosotros que eso es lo que quieren, divide y venceras

Hastaloscojones -

Esta muy bien que controlen a los veterinarios, ¡cuando quieran!, ¿pero quien controla al que te promete productividad y no te la paga? ¿Y al que te debe dinero desde Enero de 2002 (que no se os olvide el recurso) hasta ahora, por las subidas que nos corresponden y no nos pagan? ¿Y al que te pone un horario continuado de lunes a domingo de 0 a 24 horas? ¿Y al que no sabe que con lo que pagan de dispersion no se paga ni el mantenimiento del vehiculo? ¿Quien te va a comprar uno cuando tengas un accidente o un industrial le pege fuego y luego no te incluyan en el magnifico plan de agresiones que han implantado para el personal sanitario, que no para nosotros? ¿Y los 5000 euros anuales de carrera profesional que nos ha birlado? ¿Tu has cobrado acumulos?, pues los medicos de tu centro 2500 euros al mes. Y asi son tantas cosas que lo maravilloso es que aun vaya a trabajar, cumpla mi horario, de mi cara por la administracion y que aun me crea que van a pagar productividad y cumpla los objetivos, si eso es absentismo que venga ...... y lo vea.

No me gusta ser anónimo -

El absentismo laboral debe ser perseguido y controlado a todos los niveles. El sueldo vienen de los impuestos de todos. Por ello tendrán razón quién os critiquen.
Desde Conejo hasta el último, si hay último, de la fila o del conjunto, deben trabajar sus horas reglamentarias. NO HAY QUIEN CONTROLE A LOS VETERINARIOS POR ESO HAY ABUSOS.

Anónimo -

Cuando los inspectores comunitarios suspenen a Andalucia, ?de quien es la responsabilidad?
Un kit (modelo conejo) de toma de muestras para los acertantes. Esta promesa no tengo porque cumplirla, ya que me han entrenado para mentir.....

Antonio -

Lo mas sorprendente de esta, nuestra historia reciente, es que las mentes pensantes con capacidad de decision, tengan una respuesta anticipada al caos que se estaba generando.Mis FELICITACIONES a quien coresponda.

Anónimo -

Es cierto que se han cargado al Rendón????

Anónimo -

Una cosa si está clara, dentro de poco nos pediran el voto y ese será nuestro momento, ahí hablaremos de verdad. Como nos tienen tan contentos, debemos darles lo que se merecen, a la pu. calle

Anónimo -

No sé si ha salido el Decreto, pero publicado en BOJA no está hasta el día de hoy.

Anónimo -

Si el decreto hubiera o hubiese salido ya lo habría publicado "Elrincondelalbeitar", que la mejor web que tenemos los veterinarios y que no deberíamos permitir que dejara de existir.

Anónimo -

¿Porque creen que no ha salido el Decreto?

Anonimo -

Creo que el autor de este último artículo debe explicar al resto del blog el origen de esa información, respetando fuentes concretas si quiere, pero al menos exponiendo que verosimilitud le podemos dar a las mismas.
O si, por el contrario, no deja de ser una "parida otoñal" más.

Anónimo -

Quisiera saber si es un rumor o si tiene algun fundamento, porque parece incompatible con el Decreto 197/2007, en el que se nos ubicúa claramente en el Servicio de Salud Publica de los distritos.

Hipertérrito -

Creo que el simil al que se hace mención en el artículo (DGSP=bando nacional, SAS=bando republicano) es muy desacertado, al igual que el propio artículo.
Aquí no hay dos "españas" enfrentadas sino una lucha interna dentro del mismo bando.
A lo mejor el autor quiso decir otra cosa...
Si es así, que nos lo explique, por favor.
Gracias.

EGAGRÓPILO -

Creo que el contenido del "parte" debe ser tratado con precaución: quizás alguna batalla se haya ganado por unos y perdido por otros, pero no la guerra.
Seguimos con una bicefalia pronunciada.

Anónimo -

Mi trabajo está al dia, incluido el cumplimiento absoluto de los abjetivos del 2005 y los del 2006. pero mi sueldo no esta completo, me faltan las gratificaciones por el esfuerzo de los objetivos cumplidos, en todos los trabajos se fumaba, pero ahora ya no es politicamente correcto, sin embargo antes y ahora era costumbre que se cumpliera con los compromisos adquiridos.
El generalizar lleva a esto: a que se me acuse en mi propia cara de faltar a mis obligaciones, cuando, si el tema es así de generalizado, los superiores tambien son absentistas de sus obligaciones.

otro -

...y "a estas alturas" sin hache, y solución con una sola "c" y así sucesivamente.

Anonimo -

Primero, desconVocar se escribe con v.
Segundo, yo no se tu pero yo llevo mi trabajo al dia y por ello reclamo lo que me pertenece.
Tercero, la memoria historica no la he inventado yo.
Cuarto. ¿Vamos a hacer algo?

HALCON PEREGRINO -

La memoria historica hay que dejarla atras.No la deuda historica.Con el nuevo regimen debemos poner todos voluntar y hacer, al menos un poquito, nuestros deberes.Cumplir al menos con la mitad de nuestro horario, no respaldarnos en aquello " para que voy a hacer esto si no va a servir para nada", el que tenga extras ya es hora de que deje paso a las nuevas generaciones, etc,etc...La Admon. conoce demás todos estos defectos nuestros y todos nuestros vicios,sabe que no estamos unidos, pués cada uno tenemos nuestros particulares intereses,y por eso élla juega con nosotros.¿OS ACORDAIS POR LO QUE SE DESCOMBOCO LA ULTIMA HUELGA?.Tengo casi 30 años de servicios,he sacrificado muchas cosas,por el bien de nuestro cuerpo A4. antes VEBAP,pero ha estas alturas creo que no tenemos solucción.
Perdonad que haya removido la mierda, pero hoy lo veo todo negro.QUIZAS SEAN LAS TORMENTAS.

Kamikaze -

Pero no hay que olvidarse de la "memoria historica".
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres